اتصال ماده پلی اتیلن

بازدید : 2799قیمت: 11,520 تومان


قیمت: 15,040 تومان


قیمت: 15,040 تومان


قیمت: 15,040 تومان


قیمت: 22,300 تومان


قیمت: 22,300 تومان


قیمت: 22,300 تومان


قیمت: 37,850 تومان


قیمت: 60,720 تومان


قیمت: 60,720 تومان


قیمت: 79,400 تومان


قیمت: 79,400 تومان


قیمت: 79,400 تومان


قیمت: 138,400 تومان


قیمت: 138,400 تومان


قیمت: 183,500 تومان


قیمت: 183,500 تومان


قیمت: 183,500 تومان


قیمت: 308,700 تومان


قیمت: 308,700 تومان


قیمت: 404,200 تومان


قیمت: 404,200 تومان


قیمت: 404,200 تومان

دسته بندی : اتصال ماده

اتصال ماده پلی اتیلن از سایز 20 تا 125برندهای موجود پلی رود ، تک ستاره گلپایگان ، پلی ران ، تکاب و ایران دریپ می باشد.

جهت اطلاع از قیمتها و تخفیفات با شماره  23 و 13 32 23 37 -051 تماس بگیرید.

محصولات مرتبط