تبدیل جوشی فشار 6

بازدید : 5271قیمت: 6,600 تومان


قیمت: 7,900 تومان


قیمت: 16,680 تومان


قیمت: 16,680 تومان


قیمت: 25,030 تومان


قیمت: 25,030 تومان


قیمت: 25,030 تومان


قیمت: 31,540 تومان


قیمت: 31,540 تومان


قیمت: 31,540 تومان


قیمت: 31,540 تومان


قیمت: 53,200 تومان


قیمت: 53,200 تومان


قیمت: 53,200 تومان


قیمت: 53,200 تومان


قیمت: 91,820 تومان


قیمت: 91,820 تومان


قیمت: 91,820 تومان


قیمت: 96,300 تومان


قیمت: 157,350 تومان


قیمت: 157,350 تومان


قیمت: 157,350 تومان


قیمت: 157,350 تومان


قیمت: 281,000 تومان


قیمت: 281,000 تومان


قیمت: 281,000 تومان

دسته بندی : تبدیل

تبدیل جوشی فشار 6 اتمسفر از سایز 63 تا 400 جهت تبدیل لوله های پلی اتیلن در مصارف کشاورزی و آبرسانی استفاده میشود.برندهای موجود پلی رود ، تک ستاره گلپایگان ، پلی ران ، تکاب و ایران دریپ می باشد.

جهت اطلاع از قیمتها و تخفیفات با شماره 23 و 13 32 23 37 -051 تماس بگیرید.

محصولات مرتبط