تبدیل فاضلابی فشار ۴

بازدید : 2937قیمت: 4,850 تومان


قیمت: 6,270 تومان


قیمت: 6,270 تومان


قیمت: 8,520 تومان


قیمت: 8,520 تومان


قیمت: 11,040 تومان


قیمت: 11,040 تومان


قیمت: 11,040 تومان


قیمت: 22,700 تومان


قیمت: 29,000 تومان


قیمت: 29,000 تومان

دسته بندی : تبدیل

تبدیل فاضلابی فشار 4 از سایز 63 تا 160برندهای موجود پلی رود ، تک ستاره گلپایگان ، پلی ران ، تکاب و ایران دریپ می باشد.

جهت اطلاع از قیمتها و تخفیفات با شماره 23و7233213-0513 تماس بگیرید.

محصولات مرتبط