بارگیری...

دریپر دوطرفه

بازدید : 1869

دسته بندی : تنظیم شونده


آبیاری قطره ای
دریپر تنظیم شونده
دریپر دو طرفه


قیمت: 200 توماندرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 23 و 13 32 23 37 - 051 تماس بگیرید

آبیاری قطره ای
دریپر تنظیم شونده
دریپر دو طرفه

محصولات مرتبط