رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی

بازدید : 1995قیمت: 17,040 تومان


قیمت: 24,450 تومان


قیمت: 24,450 تومان


قیمت: 41,030 تومان


قیمت: 41,030 تومان


قیمت: 64,570 تومان


قیمت: 64,570 تومان


قیمت: 95,840 تومان


قیمت: 95,840 تومان


قیمت: 95,840 تومان


قیمت: 167,800 تومان


قیمت: 269,100 تومان


قیمت: 269,100 تومان


قیمت: 400,450 تومان


قیمت: 400,450 تومان


قیمت: 618,100 تومان


قیمت: 618,100 تومان


قیمت: 618,100 تومان


قیمت: 618,100 تومان

دسته بندی : رابط تبدیل

رابط تبدیل پلی اتیلن از سایز 20 تا 125برندهای موجود پلی رود ، تک ستاره گلپایگان ، پلی ران ، تکاب و ایران دریپ می باشد.

جهت اطلاع از قیمتها و تخفیفات با شماره  23 و 13 32 23 37 -051 تماس بگیرید.

محصولات مرتبط