بارگیری...

زانو جوشی۹۰ درجه فشار ۶

بازدید : 2052

دسته بندی : فشار 6


اتصالات پلی اتیلن
فشار ۶
زانو جوشی۹۰ درجه فشار ۶کد محصول : 20506300006

قیمت: 19,300 تومان


کد محصول : 20507500006

قیمت: 20,100 تومان


کد محصول : 20509000006

قیمت: 25,200 تومان


کد محصول : 20511000006

قیمت: 41,800 تومان


کد محصول : 20512500006

قیمت: 52,300 تومان


کد محصول : 20516000006

قیمت: 103,300 تومان


کد محصول : 20520000006

قیمت: 160,300 تومان


کد محصول : 20525000006

قیمت: 228,300 تومان


کد محصول : 20531500006

قیمت: 345,300 تومان


کد محصول : 20535500006

قیمت: 494,300 تومان


کد محصول : 20540000006

قیمت: 587,300 توماندرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 23 و 13 32 23 37 - 051 تماس بگیرید

اتصالات پلی اتیلن
 فشار ۶
زانو جوشی۹۰ درجه فشار ۶