بارگیری...

زانو ۴۵ درجه جوشی فشار ۶

بازدید : 2051

دسته بندی : فشار 6


اتصالات جوشی فشار ۶
زانو جوشی ۴۵ درجه فشار ۶



کد محصول : 20606300006

قیمت: 19,000 تومان


کد محصول : 20607500006

قیمت: 19,700 تومان


کد محصول : 20609000006

قیمت: 24,400 تومان


کد محصول : 20611000006

قیمت: 34,000 تومان


کد محصول : 20612500006

قیمت: 43,000 تومان


کد محصول : 20616000006

قیمت: 84,200 تومان


کد محصول : 20620000006

قیمت: 137,200 تومان


کد محصول : 20625000006

قیمت: 204,200 تومان


کد محصول : 20631500006

قیمت: 326,200 تومان



درصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 23 و 13 32 23 37 - 051 تماس بگیرید

اتصالات جوشی فشار ۶
زانو جوشی ۴۵ درجه فشار ۶