سه راه تبدیل پلی اتیلن

بازدید : 3792قیمت: 27,450 تومان


قیمت: 42,470 تومان


قیمت: 42,470 تومان


قیمت: 71,040 تومان


قیمت: 71,040 تومان


قیمت: 114,400 تومان


قیمت: 114,400 تومان


قیمت: 172,400 تومان


قیمت: 172,400 تومان


قیمت: 172,400 تومان


قیمت: 289,800 تومان


قیمت: 289,800 تومان


قیمت: 460,700 تومان


قیمت: 460,700 تومان


قیمت: 765,400 تومان


قیمت: 765,400 تومان


قیمت: 765,400 تومان


قیمت: 1,157,300 تومان


قیمت: 1,157,300 تومان


قیمت: 1,157,300 تومان


قیمت: 1,157,300 تومان

دسته بندی : سه راه تبدیل

سه راه تبدیل پیچی پلی اتیلن از سایز 20 تا 125برندهای موجود پلی رود ، تک ستاره گلپایگان ، پلی ران ، تکاب و ایران دریپ می باشد.

جهت اطلاع از قیمتها و تخفیفات با شماره  23 و 13 32 23 37 -051 تماس بگیرید.

محصولات مرتبط