شیر انشعاب تیپ در ۱/۲

بازدید : 671قیمت: 1,200 تومان

آبیاری قطره ای
شیرآلات قطره ای
شیر انشعاب
شیر تیپ در ۱/۲آبیاری قطره ای
شیرآلات قطره ای
شیر انشعاب
شیر تیپ در ۱/۲