شیر انشعاب تیپ در 1/2

بازدید : 789قیمت: 6,900 تومان

آبیاری قطره ای
شیرآلات قطره ای
شیر انشعاب
شیر تیپ در ۱/۲آبیاری قطره ای
شیرآلات قطره ای
شیر انشعاب
شیر تیپ در ۱/۲