شیر انشعاب 16 در 1/2

بازدید : 2933قیمت: 6,900 تومان

دسته بندی : شیر انشعاب

آبیاری قطره ای
شیرآلات قطره ای
شیر انشعاب
شیر ۱۶ در ۱/۲آبیاری قطره ای
شیرآلات قطره ای
شیر انشعاب
شیر ۱۶ در ۱/۲