شیر سه راهی پلی اتیلن جوشی

بازدید : 3922قیمت: 255,000 تومان


قیمت: 255,000 تومان


قیمت: 265,000 تومان


قیمت: 295,000 تومان


قیمت: 330,000 تومان

دسته بندی : اتصالات پلی اتیلن Polyethylene fittings

شیر سراهی پلی اتیلن جوشیشیر سراهی پلی اتیلن جوشی