شیر یکطرفه دریچه ای

بازدید : 15384قیمت: 1,860,000 تومان


قیمت: 2,190,000 تومان


قیمت: 2,240,000 تومان


قیمت: 2,740,000 تومان


قیمت: 3,430,000 تومان


قیمت: 4,360,000 تومان


قیمت: 6,290,000 تومان


قیمت: 9,880,000 تومان

دسته بندی : شیر یکطرفه دریچه ای

شیر چدن یکطرفه از سایز 63 تا 250 - PN16
Cast iron check valveشیر چدن یکطرفه از سایز 63 تا 250 - PN16

محصولات مرتبط