شیر یکطرفه دریچه ای

بازدید : 15021قیمت: 1,300,000 تومان


قیمت: 1,400,000 تومان


قیمت: 1,600,000 تومان


قیمت: 2,000,000 تومان


قیمت: 2,550,000 تومان


قیمت: 3,200,000 تومان


قیمت: 4,800,000 تومان


قیمت: 5,993,000 تومان

دسته بندی : شیر یکطرفه دریچه ای

شیر چدن یکطرفه از سایز 63 تا 250 - PN16
Cast iron check valveشیر چدن یکطرفه از سایز 63 تا 250 - PN16

محصولات مرتبط