فلنج رزوه ای پلیمری

بازدید : 2249قیمت: 105,000 تومان


قیمت: 135,000 تومان

اتصالات پلی اتیلن
فلنج رزوه ای پلیمریاتصالات پلی اتیلن
فلنج رزوه ای پلیمری