فلنج رزوه ای پلیمری

بازدید : 1870قیمت: 45,000 تومان


قیمت: 63,000 تومان

اتصالات پلی اتیلن
فلنج رزوه ای پلیمریاتصالات پلی اتیلن
فلنج رزوه ای پلیمری