مغزی دنده ای پلی اتیلن

بازدید : 3435قیمت: 3,500 تومان


قیمت: 4,600 تومان


قیمت: 9,350 تومان


قیمت: 13,620 تومان


قیمت: 17,840 تومان


قیمت: 29,400 تومان


قیمت: 33,900 تومان


قیمت: 53,100 تومان


قیمت: 86,000 تومان

دسته بندی : مغزی دنده ای

مغزی دنده ای پلی اتیلن از سایز 20 تا 110مغزی دنده ای پلیمری

محصولات مرتبط