بارگیری...

میکروجت ۱۸۰ درجه

بازدید : 1973

دسته بندی : اتصالات آبیاری قطره ای و بارانی


آبیاری قطره ای
اتصالات آبیاری قطره ای
میکروجت ۱۸۰ درجه


قیمت: 300 توماندرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 23 و 13 32 23 37 - 051 تماس بگیرید

آبیاری قطره ای
اتصالات آبیاری قطره ای
میکروجت ۱۸۰ درجه