گپ فشار ۱۰

بازدید : 2780قیمت: 16,100 تومان


قیمت: 17,000 تومان


قیمت: 21,500 تومان


قیمت: 34,500 تومان


قیمت: 42,850 تومان


قیمت: 66,900 تومان


قیمت: 86,890 تومان


قیمت: 115,500 تومان


قیمت: 161,500 تومان

دسته بندی : گپ

اتصالات جوشی پلی اتیلن
گپ فشار ۱۰اتصالات جوشی پلی اتیلن
گپ فشار ۱۰

محصولات مرتبط