فیلتر دیسکی

بازدید : 737قیمت: 130,000 تومان


قیمت: 130,000 تومان


قیمت: 265,000 تومان


قیمت: 295,000 تومان

دسته بندی : آبیاری قطره ای و بارانی Drip and rain irrigation

تجهیزات آبیاری قطره ای
فیلتر دیسکی ۳/۴تجهیزات آبیاری قطره ای
فیلتر دیسکی ۳/۴