مه پاش

بازدید : 2855قیمت: 7,000 تومان


قیمت: 10,000 تومان


قیمت: 14,000 تومان

دسته بندی : مه پاش

مه پاش یکطرفه و چهار طرفه و آنتی دریپآبیاری قطره ای
مه پاش تک نازله و چهار طرفه و آنتی دریپ

محصولات مرتبط