فیلتر دیسکی

بازدید : 611قیمت: 140,000 تومان


قیمت: 140,000 تومان


قیمت: 265,000 تومان


قیمت: 285,000 تومان


قیمت: 1,605,000 تومان

دسته بندی : آبیاری قطره ای و بارانی Drip and rain irrigation

تجهیزات آبیاری قطره ای
فیلتر دیسکی از سایز ۳/۴ تا ۴ اینچتجهیزات آبیاری قطره ای
فیلتر دیسکی از سایز ۳/۴ تا ۴ اینچ