دستگاه جوش نیمه هیدرولیک

بازدید : 3906
دستگاه جوش نیمه هیدرولیک از سایز 63 تا 200 و سایز 63 تا 250
Semi-hydraulic welding machine