بارگیری...

دریپر یا قطره چکان L8/H پرسی خود شوینده با در پوش

بازدید : 9053

دریپر یا قطره چکان L8/H پرسی خود شوینده با در پوش


قیمت: 1,200 توماندرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 23 و 13 32 23 37 - 051 تماس بگیرید

دریپر  یا قطره چکان L8/H پرسی خود شوینده با در پوش

قابل نصب روی لوله لودن 16 و 20 

جهت آبیاری درختان.

دریپر بازشونده

جهت تمیزکردن درصورت گرفتگی

محصولات مرتبط