بارگیری...

دریپر یا قطره چکان L/H4 ، بازشونده pc ، خود شوینده با درپوش

بازدید : 6930

دریپر یا قطره چکان L/H4 ، بازشونده pc ، خود شوینده با درپوش


قیمت: 1,200 توماندرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 23 و 13 32 23 37 - 051 تماس بگیرید

دریپر  یا قطره چکان L/H4 ، بازشونده pc ، خود شوینده با درپوش

قابل نصب روی لوله لودن 16 و 20 

جهت آبیاری درختان.

دریپر بازشونده

جهت تمیزکردن درصورت گرفتگی

محصولات مرتبط