دریپر یا قطره چکان L/H8 ، بازشونده pc ، خود شوینده با درپوش

بازدید : 11094قیمت: 1,200 تومان

دریپر یا قطره چکان L/H8 ، بازشونده pc ، خود شوینده با درپوشدریپر  یا قطره چکان L/H8 ، بازشونده pc ، خود شوینده با درپوش

قابل نصب روی لوله لودن 16 و 20 

جهت آبیاری درختان.

دریپر بازشونده

جهت تمیزکردن درصورت گرفتگی