بارگیری...

دریپر یا قطره چکان 8 نازله با قابلیت تنظیم دبی

بازدید : 9218

دریپر یا قطره چکان 8 نازله با قابلیت تنظیم دبی


قیمت: 1,000 توماندرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 23 و 13 32 23 37 - 051 تماس بگیرید

دریپر  یا قطره چکان 8 نازله با قابلیت تنظیم دبی

 

قابل نصب روی لوله لودن 16 و 20 

جهت آبیاری درختان.

دریپر بازشونده

جهت تمیزکردن درصورت گرفتگی

محصولات مرتبط