بارگیری...

ﻣﯿﻨﻰ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻮری سایز 2

بازدید : 4476

ﻣﯿﻨﻰ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻮری سایز 2


قیمت: 120,000 توماندرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 23 و 13 32 23 37 - 051 تماس بگیرید

ﻣﯿﻨﻰ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻮری سایز 2

جلوگیری از ورود ذرات معلق در آب
جلو گیری از انسداد و کاهش عمر عملیاتی تجهیزات مورد استفاده در سیستم آبیاری

محصولات مرتبط