ﻓﯿﻠﺘﺮ دﯾﺴﮑﻰ 2-120 مش 75 سانت

بازدید : 4510قیمت: 350,000 تومان

ﻓﯿﻠﺘﺮ دﯾﺴﮑﻰ 2-120 مش 75 سانتﻓﯿﻠﺘﺮ دﯾﺴﮑﻰ  2-120 مش 75 سانت

فیلتر آبیاری فیلتر دیسکی  مورد استفاده در شبکه آبیاری به منظور جلوگیری از انسداد و رسوب گیری تجهیزات

ذرات ریزومعلق، شن و ماسه و جلبکها جزئی جدایی ناپذیر از آب مورد استفاده در شبکه آبیاری می باشد.

به مرور زمان ، عبور آب فیلتراسیون نشده در مجاری شبکه آبرسانی تشکیل شده از تجهیزاتی همچون انواع قطره چکان، آبپاش، مه پاش، نوار آبیاری و... موجب گرفتگی، انسدادو کاهش عمر آنها می گردد.

محصولات مرتبط