فیلتر توری 2-120 مش 75 سانت

بازدید : 4827قیمت: 1,200,000 تومان

فیلتر توری 2-120 مش 75 سانتفیلتر توری 2-120 مش 75 سانت

فیلتر های توری:

شامل استوانه های مشبک پوشیده شده از توری هایی با منافذ بسیار ریز (در حد یک دهم میلیمتر ویا کوچکتر) هستند که برای جلوگیری از  ذرات بسیار ریز معلق در آب بکار می روند.

ذرات ریزومعلق، شن و ماسه و جلبکها جزئی جدایی ناپذیر از آب مورد استفاده در شبکه آبیاری می باشد.