فیلتر دیسکی 4-120 مش دوبل

بازدید : 3738قیمت: 3,200,000 تومان

فیلتر دیسکی 4-120 مش دوبلفیلتر دیسکی 4-120 مش دوبل

جلوگیری از ورود ذرات معلق در آب