بارگیری...

نوار آبیاری 16mm پلاک ممتد با ضخامت 200فاصله 30cm با دبی 2 لیتر

بازدید : 2700

برند : ورسک (veresk)


نوار آبیاری 16mm پلاک ممتد با ضخامت 200فاصله 30cm با دبی 2 لیتر


قیمت: 155 توماندرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 23 و 13 32 23 37 - 051 تماس بگیرید

نوار آبیاری 16mm پلاک ممتد با ضخامت 200فاصله 30cm با دبی 2 لیتر