روش های نوین آبیاری

روش های نوین آبیاریبا افزایش جمعیت جهان، آب مورد نیاز برای آبیاری محصولات کشاورزی چندین برابر شده است. روش های نوین آبیاری گیاهان باعث حفظ خاک می شود. در این ویدئو چند روش آبیاری مدرن را مشاهده می کنیم.

نظرات کاربران

نظر بدهید