سیستم آبیاری قطره ای

سیستم آبیاری قطره ای

 انیمیشن کوتاهی از سیستم آبیاری قطره ای

نظرات کاربران

نظر بدهید